Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมีการติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบ ให้ถอดออก (โปรดดู ถอดไดรฟ์ขนาด 7 มม.)
  2. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  3. ถอดตัวครอบโครงยึด PCIe ออกจากโซน 2 ที่อยู่ติดกับแหล่งจ่ายไฟ (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U)
  4. ถอดสายออกจากตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

  • ถอดสกรูสองตัวที่ยึดตัวครอบไดรฟ์
  • เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ไปด้านหน้าเพื่อถอดออก

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ (ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  1. ถอดสกรูสามตัวที่ยึดแบ็คเพลนไดรฟ์สองชุดเข้ากับตัวครอบไดรฟ์
   รูปที่ 2. การแยกชิ้นส่วนตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

  2. รีไซเคิลส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น