Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบตัวยก PCIe 4U

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบตัวยก PCIe 4U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

  1. จัดแนวตัวครอบตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบบนถาดขยาย PCIe 4U
    รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบตัวยก PCIe


  2. หมุนที่จับลงจนสุดเพื่อยึดตัวครอบกับเซิร์ฟเวอร์

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)