Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลนและไดรฟ์ M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลนและไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

 1. หากมีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7มม. ให้ถอดออกก่อน (โปรดดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.)
 2. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน หากจำเป็น
  รูปที่ 1. ติดตั้งไดรฟ์ M.2

  • จัดแนวไดรฟ์ M.2 ให้ตรงกับขั้วต่อ
  • หมุนปลายอีกด้านของไดรฟ์ M.2 ไปทางแบ็คเพลน
  • เลื่อนคลิปยึดไปข้างหน้าเพื่อยึดไดรฟ์เข้ากับแบ็คเพลน
 3. หากเป็นไปได้ ให้ต่อสายเข้ากับแบ็คเพลน และขันสกรูยึดด้วยไขควงเพื่อยึดสายเข้ากับแบ็คเพลน
  รูปที่ 2. การต่อสายเข้ากับแบ็คเพลน M.2

 4. หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 เข้ากับโครงยึด
  รูปที่ 3. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2 เข้ากับโครงยึด

  • จัดแนวช่องเสียบที่ด้านหลังของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดด้านหลังบนโครงยึด และวางอีกด้านหนึ่งของแบ็คเพลนลง
  • จัดแนวสกรูยึดบนแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดด้านหน้าบนโครงยึด
  • ขันสกรูยึดให้แน่นด้วยไขควงเพื่อยึดแบ็คเพลนเข้ากับโครงยึด
 5. จัดแนวส่วนท้ายของแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับช่องเสียบบนถาดขยาย PCIe และหมุนปลายอีกด้านหนึ่งเข้าหาถาดจนกระทั่งโครงยึดคลิกเข้าที่
  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลน M.2

 6. ต่อสายสัญญาณและสายไฟ M.2 เข้ากับแผงระบบ
  รูปที่ 5. การเดินสายไดรฟ์ M.2

  1 ขั้วต่อ PCIe M.22 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน M.2

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)