Skip to main content

ติดตั้งถาดขยาย PCIe 4U

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งถาดขยาย PCIe 4U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งโมดูลสายไฟตัวยก PCIe 4U ทั้งสองชุดเข้ากับถาดขยายแล้ว หากไม่มี ให้ติดตั้งทั้งสองตัว (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบสายไฟตัวยก PCIe 4U)
 2. จัดตำแหน่งหัวตะปูให้ตรงกับช่องเสียบทั้งสองด้านของเซิร์ฟเวอร์ และลดถาดลงในเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งถาดขยาย PCIe 4U


 3. ต่อสายไฟตัวยก PCIe 4U ทั้งสองเส้นเข้ากับแบ็คเพลนพลังงาน
  รูปที่ 2. การต่อสายไฟตัวยก PCIe 4U

  ตารางที่ 1. สายไฟตัวยก PCIe 4U
  ความยาวจากไปยัง
  1 230 มม. (สั้นกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 2ขั้วต่อไฟฟ้าด้านบน
  2 320 มม. (ยาวกว่า)ตัวครอบตัวยก PCIe 1ขั้วต่อไฟฟ้าด้านล่าง

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • หากมี ให้ต่อสายไดรฟ์ M.2 หรือขนาด 7มม. เข้ากับแผงระบบ

  รูปที่ 3. การเดินสายตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

  รูปที่ 4. การเดินสาย M.2

  1 ขั้วต่อสายสัญญาณไดรฟ์ขนาด 7 มม.1 ขั้วต่อสายสัญญาณไดรฟ์ M.2
  2 ขั้วต่อไฟฟ้าไดรฟ์ขนาด 7 มม.2 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน M.2
 • หากเป็นไปได้ ให้ต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด

  รูปที่ 5. การต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 • ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)