Skip to main content

ชุดสาย NVMe สำหรับการ์ดสวิตช์ PCIe

โปรดดูวิธีระบุชิ้นส่วนที่อยู่ในชุดสาย NVMe สำหรับการ์ดสวิตช์ PCIe ที่ส่วนนี้

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้
รูปที่ 1. ชุดสาย NVMe สำหรับการ์ดสวิตช์ PCIe

  • 1 สาย PCIe สี่เส้น, 1,100 มม.

ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม