Skip to main content

ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณได้รับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ควรได้รับ

บรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

  • เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR950

  • ชุดการติดตั้งราง (อุปกรณ์เสริม) คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คโดยใช้รางเหล่านี้ อยู่ในเอกสารคำแนะนำในการติดตั้งตู้แร็คที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • กล่องใส่อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ เอกสารฉบับพิมพ์ และชุดอุปกรณ์เสริม

หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านที่เป็นผู้จำหน่าย และโปรดเก็บเอกสารการซื้อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไว้ เนื่องจากคุณอาจต้องใช้เพื่อขอรับบริการตามการรับประกัน