Skip to main content

FQXSFMA0015I: การทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำเสร็จสมบูรณ์แล้ว [arg1]

การทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำเสร็สมบูรณ์แล้ว [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบบันทึกของระบบสำหรับความล้มเหลวของ DIMM ที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยน DIMM ดังกล่าว