Skip to main content

ฟอร์มแฟคเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem ST650 V2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับฟอร์มแฟคเตอร์ทั้งแบบทาวเวอร์และตู้แร็ค

คุณสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์จากฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์เป็นแบบตู้แร็คโดยติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค ให้ดู ติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค