Skip to main content

แยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ก่อนทำการรีไซเคิลตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • หากมีการติดตั้งขาตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หมุนเข้าด้านในและวางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง ดู ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ
 2. หากจําเป็น ให้ถอดโครงยึด EIA ออก ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
 3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งทั้งหมด ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
 4. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 5. ถอดประตูนิรภัย See ถอดประตูนิรภัย.
 6. ถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
 7. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า ดู ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า
 8. ถอดไดรฟ์ออพติคัล ดู ถอดส่วนประกอบอะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25- นิ้ว หรือ ถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์
 9. ถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
 10. ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
 11. ถอดแผงครอบ T4 ทั้งหมด ดู ถอดแผงครอบ T4
 12. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด ดู หากจำเป็น ให้ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด ดู ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
 13. หากเป็นไปได้ ให้ถอดแผงครอบ GPU ทั้งหมดออก ดู ถอดแผงครอบ FL GPU
 14. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
 15. หากเป็นไปได้ ให้ถอดบริดจ์ NVLink ทั้งหมดออก ดู ถอดบริดจ์ลิงก์ (NVLink) อะแดปเตอร์ GPU
 16. หากเป็นไปได้ ให้ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมดออก ดู ถอดอะแดปเตอร์ FL GPU
 17. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด ดู ถอดอะแดปเตอร์ HL PCIe
 18. หากเป็นไปได้ ให้ถอดที่ยึดอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมดออก ดู ถอดช่องใส่อะแดปเตอร์ FL PCIe
 19. หากเป็นไปได้ ให้ถอดชุดดูดอากาศ A2/L4 GPU ทั้งหมดออก ดู ถอดชุดดูดอากาศ A2/L4 GPU
 20. ถอดโมดูล RoT ดู ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
 21. ถอดโมดูลพัดลมทั้งหมดและปลอกพัดลม ดู ถอดโมดูลพัดลม
 22. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม
 23. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ทั้งหมด ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
 24. ถอดไดรฟ์ M.2 ทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์บูต M.2 ดู ถอดไดรฟ์ M.2
 25. ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2 ดู ถอดอะแดปเตอร์บูต M.2
 26. ถอดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน ดู ถอดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
 27. ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ดู ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
 28. ถอดแบตเตอรี่ CMOS (CR2032) ดู ถอดแบตเตอรี่ CMOS (CR2032)
 29. ถอด PHM ทั้งหมด ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
 30. ถอดแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)
 31. ถอดฝาครอบแผงจ่ายไฟ ดู ถอดฝาครอบแผงจ่ายไฟ
 32. ถอดแผงจ่ายไฟ ดู ถอดแผงจ่ายไฟ
 33. หากเป็นไปได้ ให้ถอดขาตั้งออก ดู ถอดขาตั้ง

หลังจากแยกชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น