Skip to main content

การจัดการคลัสเตอร์

คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

Nutanix Prism

Nutanix Prism เป็นคอนโซลการจัดการและการตรวจสอบที่ผสานรวมกับคลัสเตอร์ Nutanix อย่างเต็มรูปแบบ จาก Nutanix Prism คุณสามารถจัดการคลัสเตอร์ Nutanix ได้เดียว และจาก Nutanix Prism Central คุณสามารถจัดการคลัสเตอร์ Nutanix ได้หลายคลัสเตอร์

ดูเอกสารสำหรับ Nutanix Prism ได้ที่:

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator คือเครื่องมือด้านการจัดการทรัพยากรจากส่วนกลางที่ลดความซับซ้อนในการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง และยกระดับความพร้อมใช้งานของระบบและโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสมือนที่ทำการค้นหา ดูแลรายการอุปกรณ์ ติดตาม ตรวจสอบ และเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

เอกสารสำหรับ Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได้ที่:

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html