Skip to main content

ภาพรวมของเครื่อง

Lenovo® ThinkAgile™ HX ซีรีส์สำหรับผลิตภัณฑ์ Nutanix เป็นซอฟต์แวร์ของ Nutanix ที่กำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องคลัสเตอร์แบบ Hyperconverged ด้วยการจัดการทรัพยากรแบบครบวงจร การดําเนินการที่ง่ายขึ้น การปรับขนาดอย่างยืดหยุ่น และคุณสมบัติความพร้อมใช้งานสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องจึงสามารถช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ลดต้นทุน และเร่งเวลาให้เกิดมูลค่าได้