Skip to main content

รุ่น HX ซีรีส์

ใช้วิธีการในส่วนนี้เพื่อดูรุ่นของโซลูชัน ThinkAgile HX ซีรีส์ ทั้งหมดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์/ระบบที่ผสานรวม

อุปกรณ์/ระบบในตัว ThinkAgile HX จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Nutanix ที่จัดรวมไว้ล่วงหน้า เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับลูกค้า อุปกรณ์/ระบบในตัว ThinkAgile HX จึงมีบริการการปรับใช้ Lenovo ที่ดูแลเป็นพิเศษและบริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ขั้นสูงของ ThinkAgile HX ซีรีส์
  • ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ Lenovo ที่ผ่านการรับรองและทำงานร่วมกันได้อย่าสมบูรณ์

  • ซอฟต์แวร์ Nutanix ที่โหลดไว้ล่วงหน้าและพร้อมสำหรับการปรับใช้ทันที สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Nutanix ได้รับการจัดรวมไว้ให้ล่วงหน้า

  • บริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ขั้นสูงของ ThinkAgile HX ซีรีส์เพื่อการรายงานและแก้ไขปัญหาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการการปรับใช้ Lenovo

ตารางที่ 1. อุปกรณ์/ระบบที่ผสานรวม
ชื่อรุ่นประเภทเครื่องโหนดฟอร์มแฟคเตอร์ระบบ ThinkSystem พื้นฐาน
HX13207X831แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX13307Z851แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX23207X831แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX23307Z851แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX2320-E7X831แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX33207X831แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX3320 for SAP HANA7X831แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX33307Z851แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX33757D5U1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR645
HX2720-E7X824ช่องใส่ 2UThinkSystem SD530
HX37207X81, 7X824ช่องใส่ 2UThinkSystem SD530
HX1520-R7X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX3520-G7X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX55207X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX5520-C7X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX75207X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX7520 for SAP HANA7X841แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX55307Z821แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V2
HX75307Z821แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V2
HX78207Y951แร็คขนาด 4UThinkSystem SR950
HX7820 for SAP HANA7Z081แร็คขนาด 4UThinkSystem SR950
HX645 V37D9M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR645 V3
HX645 V3 LOD (PRC only)7D9M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR645 V3
HX665 V37D9N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX665 V3 LOD (PRC only)7D9N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX665 V3 for Storage7D9N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX665 V3 for Storage LOD (PRC only)7D9N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX630 V37D6M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX630 V3 LOD (PRC only)7D6M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX630 V3 for ROBO7D6M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX630 V3 for ROBO LOD (PRC only)7D6M1แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX650 V37D6N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3
HX650 V3 LOD (PRC only)7D6N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3
HX650 V3 for Storage7D6N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3
HX650 V3 for Storage LOD (PRC only)7D6N1แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3

โหนดที่ได้รับการรับรอง

สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการปรับใช้ Nutanix ที่จัดรวมไว้ล่วงหน้า Lenovo ก็ยังมีตัวเลือกอื่นที่ผ่านการรับรองและใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น โหนด ThinkAgile HX ที่ได้รับการรับรอง Lenovo
  • ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ Lenovo ที่ผ่านการรับรองและทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ Nutanix

  • ซอฟต์แวร์ Nutanix ที่โหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับใช้ทันที ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Nutanix แยกต่างหาก

  • บริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ของ Lenovo ThinkAgile Advantage เพื่อการรายงานและแก้ไขปัญหาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการปรับใช้เสริมของ Lenovo

ตารางที่ 2. โหนดที่ได้รับการรับรอง
ชื่อรุ่นประเภทเครื่องฟอร์มแฟคเตอร์ระบบ ThinkSystem พื้นฐาน
HX10217D1Xแร็คขนาด 1UThinkSystem SE350
ช่องใส่ HX E17D22ช่องใส่ 1UThinkSystem SE350
ช่องใส่ HX E27D22ช่องใส่ 2UThinkSystem SE350
HX13217Y89, 7Z04แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX13317D52แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX23217Y89, 7Z04แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX23317D52แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX33217Y89, 7Z04แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX3321 for SAP HANA7Y89แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630
HX33317D52แร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V2
HX33767D5Uแร็คขนาด 1UThinkSystem SR645
ช่องใส่ HX7X81, 7Y87, 7Z02ช่องใส่ 2UThinkSystem SD530
HX37217Y88, 7Z03, 7Y87, 7Z02ช่องใส่ 2UThinkSystem SD530
HX1521-R7Y90, 7Z05แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX3521-G7Y90, 7Z05แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX55217Y90, 7Z05แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX5521-C7Y90, 7Z05แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX55317Z84แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V2
HX75217Y90, 7Z05, 7Z45แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX7521 for SAP HANA7Y90แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650
HX75317Z84แร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V2
HX78217Y96แร็คขนาด 4UThinkSystem SR950
HX7821 for SAP HANA7Z09แร็คขนาด 4UThinkSystem SR950
HX645 V37D9Mแร็คขนาด 1UThinkSystem SR645 V3
HX665 V37D9Nแร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX665 V3 for Storage7D9Nแร็คขนาด 2UThinkSystem SR665 V3
HX630 V37D6Mแร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX630 V3 for ROBO7D6Mแร็คขนาด 1UThinkSystem SR630 V3
HX650 V37D6Nแร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3
HX650 V3 for Storage7D6Nแร็คขนาด 2UThinkSystem SR650 V3