Skip to main content

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการทำงานแบบต่างๆ ที่ XClarity Controller สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสำหรับความพยายามในการเข้าสู่ระบบ

คลิก ยินยอมการเข้าสู่ระบบจาก เพื่อเลือกวิธีการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับความพยายามในการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเลือกใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • ภายในเท่านั้น: ผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการค้นหาบัญชีผู้ใช้ภายในที่มีการกำหนดค่าใน XClarity Controller หากไม่มี ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตรงกัน การเข้าถึงจะถูกปฏิเสธ
  • LDAP เท่านั้น: XClarity Controller จะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ LDAP การใช้วิธีการตรวจสอบนี้จะไม่มีการค้นหาบัญชีผู้ใช้ภายในระบบจากใน XClarity Controller
  • ภายในและตามด้วย LDAP: ระบบจะพยายามใช้การตรวจสอบความถูกต้องภายในก่อน หากการตรวจสอบความถูกต้องภายในล้มเหลว ระบบจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบ LDAP
  • LDAP ก่อน แล้วตามด้วยผู้ใช้ภายในระบบ: ระบบจะพยายามใช้การตรวจสอบความถูกต้อง LDAP ก่อน หากการตรวจสอบความถูกต้องแบบ LDAP ล้มเหลว ระบบจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องภายใน
หมายเหตุ
  • เฉพาะบัญชีที่ได้รับการดูแลภายในเท่านั้นที่มีการแบ่งปันกับอินเทอร์เฟซ IPMI และ SNMP อินเทอร์เฟซดังกล่าวไม่รองรับการตรวจสอบความถูกต้องแบบ LDAP
  • ผู้ใช้ IPMI และ SNMP จะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีที่ได้รับการดูแลภายใน เมื่อฟิลด์ ยินยอมการเข้าสู่ระบบจาก ตั้งค่าเป็น LDAP เท่านั้น