Skip to main content

FQXPMSD0009M : ตรวจพบข้อผิดพลาดอุปกรณ์เมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบฮาร์ดไดรฟ์

ตรวจพบข้อผิดพลาดอุปกรณ์เมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบฮาร์ดไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

 1. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากระบบตรวจพบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของดิสก์ไดรฟ์ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์
  • หากระบบตรวจไม่พบไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถตอบสนองได้:
   1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดแหล่งพลังงาน AC
   2. เสียบตัวควบคุม RAID, สาย SAS, แบ็คเพลน และไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกลับเข้าที่
   3. เชื่อมต่อแหล่งพลังงานของระบบ แล้วรีบูตเซิร์ฟเวอร์
 2. เรียกใช้การทดสอบไดรฟ์ดิสก์อีกครั้งจาก LXPM ดูรายละเอียดได้จากเอกสาร LXPM ที่: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html คลิกที่เวอร์ชันของ LXPM เพื่อดูรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วเลือก การใช้ LXPM -> การวินิจฉัย -> การเรียกใช้ การวินิจฉัยจากแผนผังการนำทางด้านซ้าย
 3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้บันทึกผลการทดสอบเป็นไฟล์ test_hdd.txt โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ภายในหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 4. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเปลี่ยนไดรฟ์