Skip to main content

ทรัพยากรและการดาวน์โหลด

ส่วนนี้มีเอกสารที่มีประโยชน์ การดาวน์โหลดไดร์เวอร์และเฟิร์มแวร์ และแหล่งข้อมูลสนับสนุน

เอกสาร
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

— ภาพรวมผลิตภัณฑ์และคำแนะนำด้านการสนับสนุนคู่มือการบำรุงรักษา

— การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และการแก้ไขปัญหาคู่มือการติดตั้ง

— การติดตั้งฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าเริ่มต้น

รายการอ้างอิงข้อความและรหัส

— เหตุการณ์ XClarity Controller, LXPM และ UEFIคู่มือการติดตั้งแร็ค

— การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คคู่มือ UEFI

— ข้อมูลเบื้องต้นการตั้งค่า UEFIคู่มือการเปิดใช้งาน

— กระบวนการเปิดใช้งานและรหัสการเปิดใช้งาน

คู่มือการติดตั้งโครงยึด

— ชั้นวาง, ราง DIN, โครงยึดแบบติดผนัง

คำประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับ LAN ระบบไร้สายและโมดูล WAN

— ข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ

  
การสนับสนุนและการดาวน์โหลด
Data Center Support

การดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ส่ง E-Ticket

(การร้องขอบริการ)ศูนย์บริการ OS

การตรวจสอบการรับประกัน

คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัว

ServerProven

(การตรวจสอบความเข้ากันได้)เอกสารข้อมูลสิทธิ์การใช้งานของ Lenovo

Lenovo Press (คู่มือผลิตภัณฑ์/แผ่นข้อมูล/เอกสารของผลิตภัณฑ์)

คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย

ระบบปฏิบัติการ (คำแนะนำในการติดตั้ง)

เปิดใช้งานระบบ (ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack)

วิดีโอการเปิดใช้งาน (ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack)

โหมดจำกัดการเข้าถึงและการตรวจจับการเคลื่อนไหว (ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack)

สำรองข้อมูล SED AK (ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack)

เอกสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุน