Skip to main content

เปิดใช้งานระบบ

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack จัดส่งมาในสถานะล็อกเพื่อความปลอดภัย คุณจะต้องเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ให้บูตได้และใช้งานได้เต็มรูปแบบก่อนจะเริ่มปฏิบัติงาน ทำตามขั้นตอนโดยละเอียดด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานระบบ

สร้าง Lenovo ID

ใช้ Lenovo ID ที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ ThinkSystem Key Vault Portal หรือแอปบนมือถือ ThinkShield

วิธีการเปิดใช้งาน

มีวิธีการต่างๆ ในการเปิดใช้งานระบบด้วยกัน 2 วิธี ควรเลือกวิธีเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์

 1. การเปิดใช้งานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  สำหรับวิธีการเปิดใช้งานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะต้องมีสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ (ไม่ได้ให้มา) สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ USB (ไม่ได้ให้มา) สาย USB (ให้มา)
  หมายเหตุ
  สำหรับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ USB ให้เลือกการถ่ายโอนข้อมูล
  1. เชื่อมต่อสายไฟกับ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack

  2. ดาวน์โหลดแอป ThinkShield Edge Mobile Management จาก Google Play Store, Apple App Store, Baidu หรือ Lenovo Mobile ไปยังโทรศัพท์ระบบ Android หรือ iOS (คำที่ใช้ค้นหา: “ThinkShield Edge Mobile Management”)

  3. เข้าสู่ระบบแอป ThinkShield Edge Mobile Management โดยใช้ ID ที่ลงทะเบียนขององค์กร

  4. ให้เชื่อมต่อสาย USB กับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ USB เข้ากับ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack เมื่อแอประบุให้ทำเช่นนั้น

  5. ปฏิบัติตามคําแนะนํา “เปิดใช้งานอุปกรณ์” บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน ThinkSystem SE350 อย่างปลอดภัย

  6. เมื่อเปิดใช้งานสำเร็จแล้ว แอป ThinkShield Edge Mobile Management จะขึ้นหน้าจอ “อุปกรณ์เปิดใช้งานแล้ว”

  สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด โปรดดู การเปิดใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ การเปิดใช้งานผ่านแอป ThinkShield Edge Mobile Management

 2. การเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  สำหรับการเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องมีประเภทเครื่อง หมายเลขประจำเครื่อง และรหัสเปิดใช้งาน

  1. เชื่อมต่อสายไฟกับ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack

  2. เชื่อมต่อพอร์ต XClarity Controller Management Ethernet กับเครือข่ายที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
   หมายเหตุ
   ต้องเปิดพอร์ต TCP 443 (HTTPS) ขาออกเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้
  3. เข้าสู่ระบบ ThinkShield Key Vault Portal ด้วย ID ที่ลงทะเบียนขององค์กร

  4. หากต้องการอ้างสิทธิ์ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack ให้เพิ่มอุปกรณ์โดยคลิกเครื่องหมายบวกสีส้มข้าง “อุปกรณ์” ในตัวจัดการอุปกรณ์ ป้อนประเภทเครื่อง หมายเลขประจำเครื่อง และรหัสการเปิดใช้งานเพื่อความปลอดภัยในช่องที่เกี่ยวข้อง

  5. จากตัวจัดการอุปกรณ์ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณวางแผนที่จะเปิดใช้งานและคลิกเปิดใช้งาน สถานะของเซิร์ฟเวอร์จะเปลี่ยนเป็น “พร้อม”

  6. เซิร์ฟเวอร์จะเปิดใช้งานภายใน 15 นาทีและเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจากเปิดใช้งานสำเร็จ สถานะของเซิร์ฟเวอร์จะเปลี่ยนเป็น “เปิดใช้งาน” บน ThinkShield Key Vault Portal

  หมายเหตุ
  หากการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่เริ่มต้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเสียบสายไฟ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อสายไฟใหม่กับ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack

  สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ให้ดูที่ การเปิดใช้งานเว็บ

ความรับผิดชอบของลูกค้า:

 • เก็บรักษารหัสการเปิดใช้งาน (ให้ไว้ในใบปลิว)

 • รักษาการสำรองข้อมูลของ SED AK โปรดดู สำรองข้อมูล Self Encryption Drive Authentication Key (SED AK)

 • ย้ายระบบ SE350 ไปยังพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยเพื่อรับบริการ

 • เตรียมสายโทรศัพท์มือถือ

 • ติดต่อแผนกไอทีเพื่อขอความช่วยเหลือในการอ้างสิทธิ์หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์เมื่อจำเป็น

 • ยืนยันว่าได้อ้างสิทธิ์ระบบ SE350 แล้ว หากยังไม่ได้อ้างสิทธิ์ ให้ติดต่อแผนกไอทีเพื่ออ้างสิทธิ์อุปกรณ์

 • กู้คืนข้อมูล SED AK จากไฟล์สำรองและตั้งรหัสผ่าน

 • ย้ายระบบ SE350 กลับไปยังพื้นที่ทำงานหลังการบริการ

 • ยืนยันว่ามีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (เครือข่าย) ช่างเทคนิคบริการไม่สามารถช่วยตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์กับเครือข่ายได้