Skip to main content

การเปลี่ยนตัวกรองฝุ่น

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดหรือติดตั้งตัวกรองฝุ่น

หมายเหตุ
  • อย่าลืมติดตั้งตัวกรองฝุ่นทดแทนหลังจากถอดออก เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม

  • ตรวจสอบสถานะของตัวกรองฝุ่นอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงาน