Skip to main content

การทำงานภายในโหนดคอมพิวท์

หากต้องการดูข้อมูลระบบบนแผงการวินิจฉัย Lightpath บนแผงระบบ ให้ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ออก แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่แผงด้านหน้า ทบทวนคู่มือแนะนำเหล่านี้ก่อนดำเนินการดังกล่าว

ข้อควรสนใจ
หากส่วนประกอบภายในโหนดคอมพิวเตอร์สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต โหนดคอมพิวเตอร์อาจหยุดทำงานและทำให้ข้อมูลสูญหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้สายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ ขณะทำงานภายในโหนดคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
  • หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหลวมๆ โดยเฉพาะบริเวณปลายแขนของคุณ ติดกระดุมหรือม้วนแขนเสื้อขึ้นก่อนทำงานภายในโหนดคอมพิวเตอร์

  • ป้องกันไม่ให้เนคไท ผ้าพันคอ เชือกคล้องบัตร หรือผมของคุณแกว่งเข้าไปในโหนดคอมพิวเตอร์

  • ถอดเครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือ สร้อยคอ แหวน กระดุมข้อมือ และนาฬิกาข้อมือ

  • เอาของต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อ เช่น ปากกาและดินสอ เนื่องจากอาจตกใส่โหนดคอมพิวเตอร์เมื่อคุณโน้มตัวอยู่เหนือเครื่อง

  • หลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัตถุโลหะใดๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ ที่หนีบผม และสกรู ตกลงสู่โหนดคอมพิวเตอร์