Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น

แต่ละโหนดคอมพิวท์ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 ประเภท 7Z69 รองรับดิสก์ไดรฟ์ Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA (SATA), Non-Volatile Memory express (NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว หรือรองรับไดรฟ์ EDSFF สูงสุดหกตัว

เมื่อคุณได้รับโหนดคอมพิวท์ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 ประเภท 7Z69 โปรดดู คู่มือการติดตั้ง เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เสริมและดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นของโหนดคอมพิวท์ ขณะเดียวกัน คู่มือการบำรุงรักษา มีข้อมูลที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโหนดคอมพิวท์ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 ประเภท 7Z69 ของคุณ ซึ่งจะอธิบายเครื่องมือการวินิจฉัยที่มาพร้อมโหนดคอมพิวท์ รหัสข้อผิดพลาด และการดำเนินการที่แนะนำ และคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว

โหนดคอมพิวท์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo

หมายเหตุ
  1. Chassis Management Module (CMM1; 68Y7030) รุ่นแรกไม่ได้รับการรองรับโดยโหนดคอมพิวท์ ThinkSystem SN550 V2
  2. Chassis Management Module (CMM2; 00FJ669) รุ่นที่สองต้องมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.7.0 ขึ้นไปเพื่อรองรับโหนดคอมพิวท์ ThinkSystem SN550 V2 ข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับ CMM ทั้งสองตัวที่ติดตั้งในตัวเครื่อง Lenovo Flex System Enterprise Chassis
  3. เปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ด้วยชุดแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ใน ServerProven Program Lenovo Flex System Enterprise Chassis ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo หรือดู Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven Program
  4. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากรุ่นอุปกรณ์ของคุณเล็กน้อย

การระบุโหนดคอมพิวท์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลประเภท รุ่น และหมายเลขประจำเครื่องจะช่วยสนับสนุนช่างเทคนิคในการระบุโหนดคอมพิวท์และให้บริการที่รวดเร็วขึ้นได้

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโหนดคอมพิวท์ลงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1. บันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ.

ตารางแบบสี่คอลัมน์สำหรับบันทึกชื่อของระบบ, ประเภทเครื่อง, รุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหมายเลขรุ่นหมายเลขประจำเครื่อง
Lenovo ThinkSystem SN550 V2 ประเภท 7Z697Z69  

หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่บนป้าย ID ทางด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์และตัวเครื่อง ตามที่แสดงในภาพประกอบ

หมายเหตุ
ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
รูปที่ 1. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด
ID label on the front of the node
ตารางที่ 2. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด
1 ป้าย ID

แถบข้อมูลลูกค้า

แถบข้อมูลลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เช่น ระดับเฟิร์มแวร์ บัญชีผู้ดูแลระบบ เป็นต้น

รูปที่ 2. ตำแหน่งของแถบข้อมูลลูกค้า
Location of customer information tabs

ป้ายเซิร์ฟเวอร์ระบบซึ่งอยู่บนฝาครอบโหนดคอมพิวท์จะมีรหัสคิวอาร์โค้ด (QR) สำหรับเข้าดูข้อมูลการบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถสแกนรหัส QR โดยใช้ตัวอ่านรหัส QR และสแกนเนอร์จากอุปกรณ์มือถือและเข้าใช้งานเว็บไซต์ Lenovo Service Information ได้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอสาธิตการติดตั้งและการเปลี่ยนอะไหล่ และรหัสข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรหัส QR (https://support.lenovo.com/p/servers/sn550)
รูปที่ 3. รหัส QR
QR code