Skip to main content

ถอดโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ

ก่อนถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

 • อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้

 • อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพคเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียบ

หลังจากติดตั้งหรือถอดโมดูลหน่วยความจำแล้ว คุณจะต้องแก้ไขและบันทึกข้อมูลการกำหนดค่าใหม่โดยใช้ Setup Utility เมื่อคุณเปิดโหนดคอมพิวท์ ระบบจะแสดงข้อความที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าหน่วยความจำ เริ่มต้น Setup Utility และเลือก Save Settings (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการติดตั้ง Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16 ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
หมายเหตุ
ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ (ดู ขั้วต่อของแผงระบบ) ระบุโมดูลหน่วยความจำที่คุณต้องการถอดออกจากโหนดคอมพิวท์
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดหรือขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำเสียหาย ให้จับคลิปอย่างนุ่มนวล
  หมายเหตุ
  คลิปยึดสำหรับขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำที่อยู่ติดกันของโปรเซสเซอร์หนึ่งและโปรเซสเซอร์สองไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวออกทีละตัว แล้วปิดคลิปยึดหลังจากถอดโมดูลหน่วยความจำออก
 3. เปิดคลิปยึดที่ปลายของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำแต่ละด้านด้วยความระมัดระวัง
  รูปที่ 1. การเปิดคลิปยึด
  Opening retaining clip
  ข้อควรสนใจ
  หากมีความจำเป็นเนื่องจากข้อจำกัดทางพื้นที่ คุณสามารถใช้เครื่องมือปลายแหลมในการเปิดคลิปยึด วางปลายอุปกรณ์ให้แนบติดกับส่วนบนของคลิปยืด จากนั้นค่อยๆ หมุนคลิปยืดออกจากขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ ไม่แนะนำให้ใช้ดินสอ เนื่องจากอาจมีความแข็งแรงไม่พอ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปยึดทั้งสองชุดบนขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำที่คุณกำลังพยายามถอดออกอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด จากนั้นดึงโมดูลหน่วยความจำออกจากขั้วต่อด้วยมือทั้งสองข้าง
  รูปที่ 2. การถอดโมดูลหน่วยความจำ
  memory module removal
  ข้อควรสนใจ
  ในการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยไม่ติดตั้งแผ่นกั้นลมเหนือขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ
  หมายเหตุ
  • หากคุณไม่ได้จะเปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำชุดใหม่ในทันที ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลม (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)
  • ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม คลิปยึดบริเวณขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำจะต้องอยู่ในลักษณะปิด

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง