Skip to main content

ถอดฝา

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝา

ก่อนจะถอดฝา โปรดอ่านข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

หมายเหตุ
มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท์ ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล้ายกัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบนี้อาจแตกต่างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท์ของคุณเล็กน้อย

ในการถอดฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดฝา
Bezel removal

  1. หากมีการติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บหรือฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ให้ถอดออก (ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
    หมายเหตุ
    เมื่อทำการถอดไดรฟ์จัดเก็บ ให้จดบันทึกตำแหน่งช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์แต่ละชุดที่ถอดออก เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์กลับเข้าช่องใส่ไดรฟ์เดิมได้อย่างถูกต้อง
  2. ดึงที่จับด้านหน้าดังแสดงในภาพประกอบ
  3. กดที่ด้านในของฝา จากนั้นหมุมมุมด้านบนของฝาออกจากโหนดคอมพิวท์
  4. ยกฝาออกจากโหนดคอมพิวท์

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง