Skip to main content

ติดตั้งฝา

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝา

ก่อนจะติดตั้งฝาครอบ โปรดอ่านข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
หมายเหตุ
มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท์ ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล้ายกัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบนี้อาจแตกต่างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท์ของคุณเล็กน้อย

ในการติดตั้งฝา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งฝา
Bezel installation

  1. วางฝาบนแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์
  2. เกี่ยวมุมด้านล่างของฝาเข้ากับด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์จากนั้นหมุนด้านบนของฝาเข้าหาโหนดคอมพิวท์
  3. กดฝาเข้ากับโหนดคอมพิวท์เพื่อให้ฝาเข้าที่
    หมายเหตุ
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาอยู่ในตำแหน่งเรียบเสมอกับตัวเครื่อง การยกมุมด้านบนของฝาเล็กน้อยขณะกด จะช่วยให้ล็อกคลิปเข้ากับที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  4. ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บหรือฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ใดๆ ที่มีการถอดออก (ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  5. ปิดมือจับด้านหน้า