Skip to main content

รายการอะไหล่

ใช้รายการอะไหล่เพื่อระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่แสดงอยู่ใน รูปที่ 1 หรือ รูปที่ 2:

รายการอะไหล่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฝาครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ - ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว
Server components - 2.5-inch drive model
ตารางที่ 1. รายการอะไหล่ - ไดรฟ์รุ่น 2.5 นิ้ว.
ดัชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่แสดงอยู่ใน รูปที่ 1:

รายการอะไหล่

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

1ฝาครอบด้านบน   
2ส่วนประกอบตัวยก PCIe   
3อะแดปเตอร์ RAID   
4คลิปยึด M.2   
5อะแดปเตอร์บูต M.2   
6อะแดปเตอร์ PCIe สำหรับอะแดปเตอร์บูต M.2   
7แผ่นกั้นอากาศ   
8พัดลม   
9แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)   
10แผงระบบ   
11ฝาครอบแผงจ่ายไฟ   
12ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร   
13ชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง   
14ตัวเครื่องสำหรับการเดินสายแหล่งจ่ายไฟสำรอง   
15สลักตู้แร็ค   
16ฝานิรภัย   
17ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า   
18สาย VGA   
19ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว   
20แผงครอบไดรฟ์   
21ตัวเครื่องสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร   
22แผงจ่ายไฟ   
23โมดูลพลังงานแบบแฟลช   
24ไดรฟ์ M.2   
25โมดูลหน่วยความจำ   
26โปรเซสเซอร์   
27ตัวระบายความร้อน   
28แบ็คเพลน, ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วแปดตัว   
29แบ็คเพลน, ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว   

ไดรฟ์รุ่น 3.5 นิ้ว

รูปที่ 2. ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ - ไดรฟ์รุ่น 3.5 นิ้ว
Server components - 3.5-inch drive model
ตารางที่ 2. รายการอะไหล่ - ไดรฟ์รุ่น 3.5 นิ้ว.
ดัชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่แสดงอยู่ใน รูปที่ 2:

รายการอะไหล่

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

1ฝาครอบด้านบน   
2ส่วนประกอบตัวยก PCIe   
3อะแดปเตอร์ RAID   
4คลิปยึด M.2   
5อะแดปเตอร์บูต M.2   
6อะแดปเตอร์ PCIe สำหรับอะแดปเตอร์บูต M.2   
7แผ่นกั้นอากาศ   
8พัดลม   
9แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)   
10แผงระบบ   
11ฝาครอบแผงจ่ายไฟ   
12ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร   
13ชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง   
14ตัวเครื่องสำหรับการเดินสายแหล่งจ่ายไฟสำรอง   
15สลักตู้แร็ค   
16ฝานิรภัย   
17แผงตัวดำเนินการด้านหน้า   
18สาย VGA   
19ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว   
20ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว   
21ไดรฟ์แบบ Simple-Swap ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมถาดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว   
22แผงครอบไดรฟ์   
23ตัวเครื่องสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร   
24แผงจ่ายไฟ   
25โมดูลพลังงานแบบแฟลช   
26ไดรฟ์ M.2   
27โมดูลหน่วยความจำ   
28โปรเซสเซอร์   
29ตัวระบายความร้อน   
30แบ็คเพลน, ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว   
31แบ็คเพลท, ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (เชื่อมต่อกับการ์ด RAID)   
32แบ็คเพลท, ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (เชื่อมต่อกับขั้วต่อออนบอร์ด)   
33แบ็คเพลท, ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สามตัว และไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัว (เชื่อมต่อกับขั้วต่อออนบอร์ด)