Skip to main content

ถอดสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสลักตู้แร็ค

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

หมายเหตุ
สลักแร็คทั้งสองมีวิธีการถอดและติดตั้งที่คล้ายกัน
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝานิรภัย หากติดตั้งไว้ โปรดดู ถอดฝานิรภัย
 2. ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวา แล้วนำไปวางในตำแหน่งที่ปลอดภัย
  รูปที่ 1. การถอดป้าย ID
  ID label removal
 3. ถอดสกรูสองตัวที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ที่ยึดสลักตู้แร็ค
  รูปที่ 2. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latches removal
 4. เลื่อนสลักถอยหลังแล้วนำออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดสลักตู้แร็ค
  Rack latches removal
 5. ถอดสลักตู้แร็คอีกตัว หากจําเป็น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง