Skip to main content

ติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ก่อนติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ด TPM ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ด TPM ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

  3. ค้นหาขั้วต่อการ์ด TPM บนแผงระบบ (โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ)

ในการติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่การ์ดเท่านั้น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
TPM card (for Chinese Mainland only) installation
เสียบขั้วต่อการ์ด TPM เข้ากับขั้วต่อ TPM บนแผงระบบ
หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของการ์ด TPM อย่างระมัดระวัง

  • การ์ด TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

หลังการติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น) ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์