Skip to main content

ถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน

ก่อนถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. ถอดชุดแหล่งพลังงานออก (โปรดดู ถอดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap)

 6. ถอดสายออกจากแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเดินสายภายใน

 7. ถอดสายออกจากโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  รูปที่ 1. การถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  Disconnecting the flash power module cable
  ตารางที่ 1. โมดูลสายพลังงานแบบแฟลช
  1 โมดูลพลังงานแบบแฟลช

ในการถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสกรูสองตัว
  รูปที่ 2. การถอดสกรูของฝาครอบ
  Cover screw removal
 2. ค่อยๆ ดึงฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงานไปด้านหน้าและยกออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  Power interface board cover removal
 3. ถอดสกรูสองตัวบนแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  รูปที่ 4. การถอดสกรูของแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  Power interface board screw removal
 4. ค่อยๆ ดันฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงานไปด้านหลัง และถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 5. การถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  Power interface board removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube