Skip to main content

ติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน

ก่อนติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล

ในการติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
 1. จัดแนวช่องเสียบแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน 1 ให้ตรงกับหมุดปรับแนว 2 และวางลงในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ค่อยๆ แผงอินเทอร์เฟซพลังงานไปข้างหน้าเพื่อเสียบแผง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  Power interface board installation
 2. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  รูปที่ 2. การขันสกรู
  Screw installation
 3. จัดแนวหมุดฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน 1 ให้ตรงกับขอเกี่ยว 2 และวางลงในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ค่อยๆ กดฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงานไปข้างหลังเพื่อเสียบฝาครอบ
  รูปที่ 3. การติดตั้งฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  Power interface board cover installation
 4. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดฝาครอบแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน
  รูปที่ 4. การติดตั้งสกรูของฝาครอบ
  Cover screw installation
หลังจากติดตั้งแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เชื่อมต่อสายทั้งหมดกับแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเดินสายภายใน

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 3. ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ (โปรดดู ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap)

 4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คหากจำเป็น

 5. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 6. หากจำเป็น ให้กำหนดค่าอาเรย์ RAID โดยใช้การกำหนดค่า Setup Utility