Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดตัวยก

ในการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่าง แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวยกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. สังเกตร่อง 1 บนการ์ดตัวยก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวตำแหน่งของการ์ดตัวยกถูกต้องตามภาพ จากนั้น จัดแนวรูสกรูในการ์ดตัวยกใหม่ให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในโครงยึด แล้วขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึดให้แน่น
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด ตัวยก
  Installing the riser card

 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe เข้ากับการ์ดตัวยก โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
 4. เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe เข้ากับการ์ดตัวยก โปรดดู การเดินสายภายใน
 5. วางส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง จัดแนวหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับรูสองรูในตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบตัวยกบนแผงระบบ แล้วกดส่วนประกอบตัวยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation

หลังการติดตั้งการ์ด Riser ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์