Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ก่อนถอดแบ็คเพลน:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ บนแบ็คเพลนจากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากชุดแบ็คเพลน

  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากช่องใส่ไดรฟ์ก่อน (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ในการถอดแบ็คเพลน ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลน
Remove the backplane for eight 2.5-inch hot-swap drives

จับแบ็คเพลนและยกออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนชุดแบ็คเพลนชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง