Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบแบล็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ก่อนถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดไดรฟ์และปลอกไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากช่องใส่ไดรฟ์ โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

  3. ถอดสายของส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ออกจากแผงระบบ

ในการถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
Remove the simple-swap drive backplate assembly.

  1. เปิดสลักปลดล็อคเพื่อยึดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
  2. หมุนส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากหมุดสามตัว 1 บนตัวเครื่อง
  3. ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ออกจากตัวเครื่องจากสายเคเบิลส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าอย่างระมัดระวัง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง