Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง หัวข้อนี้จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่รองรับส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังเท่านั้น

ก่อนการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

หากต้องการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

  1. จัดแนวสลักเกลียวยึดบนแผงระบบให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันบนส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ขณะเดียวกัน จัดแนวด้านหลังของส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังให้ตรงกับร่องรางเลื่อนในด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ กดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่องตรงๆ จนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
    รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
    Rear hot-swap drive assembly installation

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณของส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังเข้ากับอะแดปเตอร์ RAID
    รูปที่ 2. การเดินสายเคเบิลส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง Cable routing for the rear hot-swap drive assembly

หลังจากติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังแล้ว คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เข้ากับส่วนประกอบได้ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap