Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ EDSFF

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ EDSFF
Cable routing for M.2 drives

จากไปยัง
1 EDSFF 0/1PCIe 6
1 EDSFF 2/3PCIe 5
1 EDSFF 4/5PCIe 4
1 EDSFF 6/7PCIe 3
2 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงระบบ
3 EDSFF 8/9C1 บนการ์ดรีไทม์เมอร์
3 EDSFF 10/11C0 บนการ์ดรีไทม์เมอร์
3 EDSFF 12/13PCIe 2
3 EDSFF 14/15PCIe 1