Skip to main content

แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (ไฟ)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน
Backplane power cable connection

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขั้วต่อไฟฟ้าบนการ์ดตัวยกบนส่วนประกอบตัวยก 1