Skip to main content

การเปลี่ยนการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งการ์ดตัวยก

การกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกมีหลายประเภท ขั้นตอนการถอดหรือติดตั้งการ์ดตัวยกจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบตัวยกทุกประเภท หัวข้อต่อไปนี้จะใช้ส่วนประกอบตัวยก LP-FH เป็นตัวอย่าง