Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ค้นหาขั้วต่อ TCM/TPM บนแผงระบบ
 2. กดสลักปลดล็อคค้างไว้ แล้วยกอะแดปเตอร์ TCM/TPM ขึ้นตรงๆ
  หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TCM/TPM อย่างระมัดระวัง

  • อะแดปเตอร์ TCM/TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM
  TCM/TPM adapter removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ TCM/TPM ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง