Skip to main content

ถอดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ก่อนถอดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดไดรฟ์หรือปลอกไดรฟ์ที่ติดตั้งในส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap และ ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  3. ถอดสายของส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากแผงระบบ และถอดอะแดปเตอร์ RAID

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง:

รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
Rear hot-swap drive assembly removal

จับตำแหน่งสัมผัสสีน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากตัวเครื่องโดยตรง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง