Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงระบบ

ก่อนการถอดแผงระบบ:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
  ข้อควรสนใจ
  ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
 4. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย: กรุณาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทนี้
  • พัดลมระบบ

  • โมดูลตัวประมวลผลและระบายความร้อน (PHM)
   หมายเหตุ
   อย่าแยกชิ้นส่วน PHM
  • โมดูลหน่วยความจำ

  • อะแดปเตอร์ LOM

  • แบ็คเพลนของ M.2

  • ส่วนประกอบตัวยก

  • อะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ

  • ส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

  • โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

  • แบตเตอรี่ CMOS

  • TCM/TPM (มีเฉพาะในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

 5. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบแล้ว

เมื่อต้องการถอดแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

หมายเหตุ
ที่จับสำหรับยกสีน้ำเงินบนแผงระบบของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. การถอดแผงระบบ
System board removal

 1. ยกสลักปลดล็อค 1 และยกที่จับ 2 ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
 2. ยกแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่อง CPU จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบ CPU:
 1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อย ๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU แน่นดีแล้ว

หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น