Skip to main content

FQXPMER0003M : ไม่สามารถลบไดรฟ์จัดเก็บภายใน

ไม่สามารถลบไดรฟ์จัดเก็บภายใน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ แบ็คเพลน และสายเคเบิลที่เกี่ยวข้องนั้นถูกต้อง
  2. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดไดรฟ์หรือไม่ หากมี ให้ปิดใช้งานแล้วลองดำเนินการใหม่
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  4. รีสตาร์ทระบบแล้วลองดำเนินการใหม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค