Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

สรุปข้อมูลจำเพาะเชิงกลของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ขนาด

เซิร์ฟเวอร์ 1 U

  • สูง: 43 มม. (1.69 นิ้ว)

  • กว้าง (พร้อมแผ่นยึด EIA): 481.7 มม. (18.96 นิ้ว)

  • ลึก: 827.3 มม. (32.57 นิ้ว)

น้ำหนัก
  • สูงสุด 26.3 กก. (57.98 ปอนด์)