Skip to main content

ถอดตัวระบายความร้อนรูปตัว T

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวระบายความร้อนรูปตัว T

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

หมายเหตุ
 • หลังจากปิดระบบแล้ว อาจต้องใช้เวลาสักพักเพื่อให้ตัวระบายความร้อนเย็นลง

 • ตัวระบายความร้อนมีความจำเป็นในการรักษาสภาพความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโปรเซสเซอร์ อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ขณะที่ตัวระบายความร้อนถูกถอดออก

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงสายไฟใดๆ ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์
 3. ถอดตัวระบายความร้อน
  รูปที่ 1. การถอดตัวระบายความร้อน
  Heat sink removal

  1. คลายสกรูสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของตัวระบายความร้อนรูปตัว T
  2. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 เพื่อคลายสกรูยึดทั้งหมดตามลำดับการถอดที่แสดงอยู่บนป้ายตัวระบายความร้อน หลังจากคลายสกรูยึดแต่ละตัวแล้ว ให้รอสักครู่เพื่อให้ตัวระบายความร้อนคลายออกจากโปรเซสเซอร์
  3. ค่อยๆ ยกตัวระบายความร้อนออกจากระบบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube