Skip to main content

แผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ1 ปุ่ม NMI2 สลักปลดล็อคแผงระบบ
3 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม4 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)
5 ขั้วต่อ USB ภายใน6 ช่องเสียบ ตัวยก 1
7 ขั้วต่อการ์ดเครือข่าย OCP 3.08 ขั้วต่อโมดูล TPM
9 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า10 ขั้วต่อ PCIe 3
11 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า12 ขั้วต่อไฟฟ้า M.2
13 ขั้วต่อพัดลม 114 ขั้วต่อสำหรับแผงการวินิจฉัยภายนอก
15 ขั้วต่อพัดลม 216 ขั้วต่อพัดลม 3
17 ขั้วต่อแผงการวินิจฉัย18 ขั้วต่อพัดลม 4
19 ขั้วต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก20 ขั้วต่อพัดลม 5
21 ขั้วต่อพัดลม 622 ขั้วต่อพัดลม 7
23 ขั้วต่อพัดลม 824 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
25 ที่จับสำหรับยกแผงระบบ26 ขั้วต่อ PCIe 1
27 ขั้วต่อ PCIe 428 ขั้วต่อ PCIe 5
29 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 130 ขั้วต่อ PCIe 7
31 ขั้วต่อ PCIe 832 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 2
33 ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน34 ขั้วต่อ PCIe 6
35 ขั้วต่อ PCIe 936 ขั้วต่อ PCIe 10 (สำรอง)
37 ขั้วต่อ PCIe 238 ช่องเสียบตัวยก 2