Skip to main content

บล็อกสวิตช์และจัมเปอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งและการทำงานของบล็อคสวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ

สำคัญ
 • ก่อนทำการย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออกก่อน อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามซ่อมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้:
 • หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อกสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
 • บล็อคสวิตช์แผงระบบหรือบล็อคจัมเปอร์ที่ไม่ปรากฏในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
รูปที่ 1. ตำแหน่งของบล็อคสวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ
System board jumpers

ตารางที่ 1. รายละเอียดบล็อคสวิตช์และจัมเปอร์
ชื่อสวิตช์/จัมเปอร์หมายเลขสวิตช์/จัมเปอร์รายละเอียด
1 บล็อคสวิตช์ 1SW1
 • สวิตช์ 1: การข้ามรหัสผ่านในการเปิดเครื่องครั้งเดียว
  • สลับเป็นเปิดหรือปิดเพื่อข้ามรหัสผ่านในการเปิดเครื่องครั้งเดียว

   หมายเหตุ
   สวิตช์ไม่สามารถข้ามรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสิทธิ์ได้
 • สวิตช์ 3: สถานะทางกายภาพของ TPM(การตั้งค่าเริ่มต้น: ปิด)
  • สลับเป็นเปิดเพื่อยืนยันสถานะทางกายภาพของโฮสต์ TPM ซึ่งจำเป็นสำหรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบางประเภท

   หมายเหตุ
   ไม่มีสวิตช์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี CPU ซีรีส์ 7003
 • สวิตช์ 4: บังคับให้อัปเดต XCC (การตั้งค่าเริ่มต้น: ปิด)
  • สลับเปิดการบังคับให้เฟิร์มแวร์ XClarity Controller เข้าสู่โหมดบูต (เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเท่านั้น)

 • สวิตช์ 5: XCC SPI0 ฮาล์ฟ ROM(การตั้งค่าเริ่มต้น: ปิด)
  • สลับเป็นเปิดเพื่อบังคับให้ XClarity Controller บูตจากอิมเมจสำรอง

 • สวิตช์ 6: การรักษาความปลอดภัยต่ำ(การตั้งค่าเริ่มต้น: ปิด)
  • สลับเปิดเพื่อเปิดใช้งานโหมดการรักษาความปลอดภัยต่ำสำหรับเฟิร์มแวร์ XClarity Controller (เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเท่านั้น)

 • สวิตช์ 2, 7, 8: สงวนไว้
2 จัมเปอร์ล้าง CMOSJ1
 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: ล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)