Skip to main content

ThinkSystem SR650 V2 (7Z72 และ 7Z73)

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem™ SR650 V2 (7Z72 และ 7Z73) คือเซิร์ฟเวอร์ 2U 2 ช่องเสียบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นเพื่อการเติบโตในอนาคต เซิร์ฟเวอร์ SR650 V2 จะรองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นที่สามที่ปรับขนาดได้และมอบการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นด้วยโมดูลหน่วยความจําสูงสุด 32 ชุด รวมไปถึงช่องเสียบ PCIe สูงสุด 8 ช่อง และช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 20 ช่อง/2.5 นิ้ว 40 ช่อง

ประสิทธิภาพ, ความเรียบง่ายในการใช้งาน, ความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติในการเพิ่มขยายคือแนวคิดหลักที่คำนึงเมื่อออกแบบเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะด้านการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดฮาร์ดแวร์ระบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายการใช้งานในอนาคต

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู:รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู:แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo

การระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลประเภท และหมายเลขประจำเครื่องจะช่วยสนับสนุนช่างเทคนิคในการระบุเซิร์ฟเวอร์และให้บริการที่รวดเร็วขึ้นได้

ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องสามารถดูได้จากบนป้าย ID ที่สลักแร็คด้านขวาบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ตำแหน่งของแผ่นป้าย ID
Location of the ID label

ป้ายเข้าถึงเครือข่าย XCC

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller (XCC) จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออกบริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ป้ายดังกล่าวแสดงชื่อโฮสต์ที่เป็นค่าเริ่มต้นและที่อยู่ IPv6 Link Local ที่เป็นค่าเริ่มต้นของ XCC หลังจากที่คุณได้รับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่ายออก และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

รูปที่ 2. ตำแหน่งของป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XCC
Location of the XCC network access label

รหัสการตอบสนองแบบเร็ว

ป้ายบริการระบบซึ่งอยู่บนฝาครอบด้านบนจะมีรหัสคิวอาร์โค้ด (QR) เพื่อใช้เข้าดูข้อมูลการบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ สแกนรหัส QR ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันตัวอ่านรหัส QR เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ Lenovo Services สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอสาธิตการติดตั้งและการเปลี่ยนชิ้นส่วน รวมถึงรหัสข้อผิดพลาดสำหรับสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรหัส QR https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v2
รูปที่ 3. รหัส QR
QR code