Skip to main content

บล็อกสวิตช์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งและการทำงานของบล็อคสวิตช์บนแผงระบบ

สำคัญ
 • ก่อนทำการย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออกก่อน อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามซ่อมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้:
 • หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อกสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
 • บล็อคสวิตช์แผงระบบหรือบล็อคจัมเปอร์ที่ไม่ปรากฏในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
รูปที่ 1. บล็อคสวิตช์ SW8 บนแผงระบบ
System board jumpers

ตารางที่ 1. บล็อกสวิตช์ SW8
หมายเลขสวิตช์ชื่อสวิตช์รายละเอียด
SW8-1สวิตช์แทนที่การรักษาความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์ ME
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: เปิดใช้งานการแทนที่การรักษาความปลอดภัยแฟลช
SW8-2ล้างสวิตช์ CMOS
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: ล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)
SW8-3บังคับรีเซ็ตสวิตช์ XCC
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: บังคับให้ Lenovo XClarity Controller อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
SW8-4บังคับให้อัปเดตสวิตช์ XCC
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: บังคับให้ XClarity Controller บูตจากอิมเมจสำรอง
SW8-5สวิตช์ XCC SPI0 ฮาล์ฟ ROM
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: เปิดใช้งานโหมดการรักษาความปลอดภัยต่ำสำหรับเฟิร์มแวร์ XClarity Controller (เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเท่านั้น)
SW8-6สวิตช์การรักษาความปลอดภัยต่ำ
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: เปิดใช้งานโหมดการรักษาความปลอดภัยต่ำสำหรับเฟิร์มแวร์ XClarity Controller (เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเท่านั้น)
SW8-7สงวนไว้

สวิตช์นี้สงวนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเท่านั้น

SW8-8สวิตช์แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง
 • ปิด: สวิตช์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • เปิด: ลบล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง