Skip to main content

FQXSFPU0030N : ตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในอิมเมจ UEFI

มีการตรวจพบความผิดปกติของเฟิร์มแวร์ในภาพ UEFI

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
  3. เลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุด (การตั้งค่าหรืออุปกรณ์ที่เพิ่ม) ตรวจสอบว่าระบบบูต แล้วติดตั้งอุปกรณ์เสริมใหม่ทีละรายการเพื่อค้นหาปัญหา
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้บันทึกการกำหนดค่า UEFI ของลูกค้า จากนั้นถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกเป็นเวลา 30 วินาที แล้วใส่ใหม่เพื่อล้างเนื้อหา CMOS หากบูตได้สำเร็จ จากนั้นให้คืนค่าการตั้งค่าของระบบ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM