Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูประเภทข้อมูลเฉพาะและเนื้อหาของแต่ละประเภท
ประเภทข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

เนื้อหา
 • โปรเซสเซอร์

 • หน่วยความจำ

 • ไดรฟ์ภายใน

 • ช่องเสียบขยาย

 • ตัวควบคุมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

 • ฟังก์ชันในตัวและขั้วต่อ I/O

 • เครือข่าย

 • พัดลมระบบ

 • แหล่งพลังงาน

 • ระบบปฏิบัติการ

 • การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • การปล่อยเสียงรบกวน

 • การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ

 • การปนเปื้อนของอนุภาค