Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดตัวยก

ก่อนถอดการ์ด ตัวยก ออก:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดการ์ด ตัวยก:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก 1
  Riser 1 assembly removal

  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยก 2
  Riser 2 assembly removal

 2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบตัวยก
 3. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ด ตัวยก ที่ทำงานบกพร่อง จากนั้น นำการ์ด ตัวยก ที่ทำงานบกพร่องออกจากโครงยึด
  รูปที่ 3. การถอดการ์ด ตัวยก
  Riser card removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด ตัวยก ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง