Skip to main content

FQXSFIO0029G: ตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]

ตรวจพบข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ของ CPU ที่โปรเซสเซอร์ [arg1]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo