Skip to main content

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ก่อนแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

 1. ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดแผงระบบ

 2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สเปเซอร์สองตัว (ประแจ 8 มม.)

  • หมุดนำร่องสี่ตัว (ประแจ 7 มม.)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ประแจสำหรับด้านบน 5/8 นิ้ว, ประแจสำหรับด้านล่าง 7/16 นิ้ว)

  • น็อตหกเหลี่ยมสองตัว (ประแจ 5 มม.)

  • ที่จับยกหนึ่งตัว (ไขควง PH 2)

  รูปที่ 1. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ


 2. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูสิบตัว (ไขควง PH 2)

  รูปที่ 2. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ


 3. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูสี่ตัว (ไขควง PH 2)

 4. แยกแผงระบบออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ
  รูปที่ 3. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนแผงระบบแล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น