Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับ แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า หรือ โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. จัดวางอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับช่องเสียบ PCIe บน แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า แล้วกดอะแดปเตอร์เครือข่ายให้ลงไปในช่องเสียบจนเข้าที่แน่นดี
  2. ขันสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับตัวเครื่อง
    รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย
    Installing a network adapter

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์